HEM

VÄLKOMMEN TILL


KÖRSBÄRETS

FÖRÄLDRA-

KOOPERATIV!

Körsbäret - sedan 1988


Föräldrakooperativet Körsbäret bildades 1988.

Föreningen är ideell och dess medlemmar är föräldrarna till de barn som går på förskolan.

Föreningen formulerar verksamhetens inriktning och mål tillsammans med de anställda i en lokal arbetsplan.

Utbildningen sker i enlighet med förskolans läroplan och skollagen.

Pedagogik


Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi har en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och kompetenta.

Barnen ser vi som kompetenta individer med en inneboende nyfikenhet, forskarlust och drivkraft att lära. I Reggio Emilias pedagogiska filosofi värdesätts inflytande och delaktighet högt. Varje barn ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

unsplash