Föräldrakooperativ

OM KÖRSBÄRETFöräldrakooperativet Körsbäret bildades 1988.

Vi är en liten förskola med 19 platser. Föreningen är ideell och dess medlemmar är föräldrarna till de barn som går på förskolan. Vi hyr våra lokaler och finns vid kyrkan i Kirseberg. Föreningen formulerar verksamhetens inriktning och mål tillsammans med de anställda i en lokal arbetsplan. Utbildningen sker i enlighet med förskolans läroplan och skollagen. 

En styrelse väljs årligen och består av ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt två ledamöter. Rektorn (förskolechefen) är en av ledamöterna. Styrelsen har det övergripande ansvaret för förskolan och upprättar budgetförslag, ansvarar för personalfrågor, tar eventuella kontakter med kommunen, hyresvärden etc. 

Föreningens medlemmar träffas på föräldramöte, årsstämmor samt vid gemensamma aktiviteter. 
Medlemsvillkor finns formulerade i kontraktet som omfattar reglerna för rätt till barnomsorgsplats, avgiften och föräldrainsatser. 

I

Föräldrauppgifter


Föräldrar har möjlighet att påverka val av föräldrauppgift och


vi tar tillvara på föräldrarnas kompetens och intresse när det gäller fördelningen av uppgifter.


 Arbetsinsatsen ska totalt sett omfatta cirka 20 timmar per förälder och år. 


Detta är en cirka tid som beaktas ur varje familjs situation och förhållande.


Föräldrar har ingen arbetsplikt i barngruppen. Föräldrarna stödjer förskolan med vissa arbetsinsatser, s.k


föräldrauppgifter. Att du som förälder involveras i barnens dagliga vistelsemiljö gör att du upplever dig delaktig.


Samtidigt  lär du också känna de övriga föräldrarna som har barn på förskolan.


Exempel på uppgifter:


  • uppgifter som medlem utses att utföra löpande, som att sitta i styrelsen eller hantera fakturor
  • uppgifter som behöver utföras då och då som t ex: 
    Putsa fönster, måla en hylla, handla, köra till tippen mm. 
  • cirkulerande återkommande uppdrag ca. 2 gånger per år som att tvätta textilier och städa köket.
  • gemensamma uppgifter t ex vår återkommande städdag, som vi avslutar med knytkalas!Avgifter samt öppettider.


Verksamheten drivs med kommunala medel.

Maxtaxa gäller och i övrigt Malmö stads regler för avgifter för barnomsorg.

Vi följer även Malmö stads riktlinjer för öppethållande.  


Information finns hos Malmö stad. Malmö stad