Miljö&Mat

Mat och miljö

Utomhusmiljö

På Körsbäret har barnen utevistelse dagligen.

Vi har en fin stor gård med varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande.

Bygga kojor, leka i buskarna, klättra, cykla, gräva i sandlådan, spela fotboll och mycket mer!

Gården är väldigt omtyckt av både stora och små men vi besöker ofta närliggande lekplatser också.

Lokaler


Vår förskola är 189 m2 och belägen på bottenplan utan trappor. Rummen har många fönster och är väldigt ljusa.

Miljön är föränderlig och funktionen styrs mycket efter barnens intresse och behov.

Miljön ska vara utmanande och ge en positiv stimulans till att lära sig nya saker.

Vi arbetar kontinuerligt med att miljön ska vara säker samt kännas trygg och inbjudande för alla.

Mat

Vi strävar efter att ha så varierad mat som möjligt och att barnen känner delaktighet och glädje kring vår mat och våra måltider.

Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer.

www.livsmedelsverket.se